I kistan
I sänghalmen
I sjuksängen
I tiden
I sömnen